Vârghiş

Vârghiş (maghiară Vargyas) este un sat în partea de nord-vest a judeţului Covasna, în Depresiunea Baraolt, pe râul Vârghiş. Este reşedinţa comunei Vârghiş.

Aşezare

Localitatea Vârghiş este situată pe valea pârâului cu acelaşi nume, în nordul bazinului Baraolt, la poalele estice ale munţilor Perşani, la o altitudine de 497 m. pe drumul judeţean 131, Baraolt – Vârghiş – Satu Nou.

Scurt istoric

Prima atestare documentară datează din anul 1334, însă descoperirile arheologice făcute pe teritoriul satului demonstrează existenţa omului aici mult înainte. În cheile Vârghişului au fost descoperite mai multe peşteri cu urme de locuire, datând din paleollitic până în evul mediu. În căteva peşteri de pe malul stâng şi drept al pârâului Vârghiş au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând culturii Starcevo-Criş (ceramică ornamentată în spic de grâu), în amestec cu ceramică de tip Coţofeni şi Wietenberg. Pe înălţimea dealului „Kővesbérc”, cu ocazia unor lucrări de construcţie făcute în anii 1950-1951, s-a distrus un tumul în care se aflau mai multe morminte. De aici au fost recuperate trei piese de bronz (o brăţară, un cuţit şi un ac cu cap rulat) şi un vas ceramic, datând din epoca bronzului târziu. În albia Vârghişului a fost găsit un vas de bronz cu trei picioare, care datează din sec. XII – XIII, iar sub casa de rugăciune a bisericii reformate, au fost găsite resturile unei biserici în stil romanic suprapusă de alta în stil gotic.

Economie

Economia localităţii este predominant agricolă, bazată în special pe cultivarea cartofului şi a plantelor cerealiere şi creşterea animalelor. Exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, comerţul şi agroturismul, întregesc activitatea acestei comunităţi.

Personalităţi

* Daniel Istvan (1684 – 1774) – scriitor

Atracţii turistice

* Biserica Ortodoxă cu Hramul „Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril”, construită din lemn, (în anul 1807) cu turnul în formă de navă şi altar poligonal.
* Biserica Reformată
* Biserica Unitariană
* Castelul Daniel şi parcul dendrologic
* Cheile Vârghişului